HİZMETLERİM

-Yaygın Anksiyete Bozukluğu – Özgül Fobi – Sosyal Fobi – Panik Atak/Panik Bozukluk – Obsesif Kompulsif Bozukluk – Depresyon – Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu – Post-travmatik Stres Bozukluğu – Aile Danışmanlığı – Çift Danışmanlığı – İlişki, Evlilik ve Boşanma Danışmanlığı – Çocuklarda Davranış Sorunları – Ergenlik Sorunları – Etkili Anne-Baba Eğitimi – Yas Danışmanlığı – Yetişkin Psikolojisi – Mesleki Sorunlar – Anlaşmazlık Çözüm Sürecinde Problem Çözme ve Arabuluculuk – Krize Müdahale – Sınav Kaygısı – Öfke Kontrolü – Stresle Başa Çıkma ve Stres Yönetimi – Özgüven Eksikliği – Kekemelik – Mental Retardasyon – Geriatrik Sorunlar (Yaşlılıkta Depresyon, Alzheimer, Demans) – Cinsel Danışmanlık (Cinsel İşlev Bozuklukları, Cinsel İstek Bozuklukları, Cinsel Uyarılma Bozuklukları, Orgazm Bozuklukları, Cinsel Ağrı Bozuklukları, Cinsel Kimlik Bozukluğu) – Madde Bağımlılığı – Kumar Bağımlılığı – İnternet Bağımlılığı – Gıda Bağımlılığı – İlişki Bağımlılığı – Psikolojik Testler – Çocuk Değerlendirme Testleri

BİREYSEL DANIŞMANLIK

Bireysel danışmanlık kişinin kendi iç dünyasına bir yolculuktur. Bir yeniden kendini keşiftir. Hayata ve sorunlara farklı pencerelerden bakabilmedir. Kişisel bir büyümedir. İç dünyası ile dış dünyasını bütünleştirme ve bir ahenge kavuşmadır. Kişi kendi içine yaptığı yolculuk sonunda hayatının kontrolünü eline almaya hazır hale gelir. Bireysel terapinin hedefi çeşitli nedenlerle kişide oluşan psikolojik sorunların giderilmesini sağlayarak kişinin daha doyumlu ve mutlu bir yaşam yolculuğu sürmesinin önünü açmaktır.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuklarda ortaya çıkabilecek;
duygusal, davranışsal ve gelişimsel sorunların fark edilmesi ve çözülebilmesi için psikolojik destek almak;
çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek açısından oldukça önem taşır.
Danışmanlık ve terapi süreci çocukların duygularını ve düşüncelerini fark etmesi ve ifade etmesi, yaşadıkları sorunları tetikleyen faktörlerin belirlenmesi ve çocuklara yaşadıkları sıkıntılarla başa çıkma becerisi kazandırmayı amaçlar.

Çift ve İlişki Danışmanlığı

Duygusal bir ilişki yaşayan çiftlerin, ilişkilerini her iki taraf için de daha doyum verici hale getirmek için, belirli psikoterapi tekniklerinin kullanılması yoluyla gerçekleştirilen işlevsel bir psikolojik danışmanlık sürecidir. Amaç, çiftlere yaşadıkları sorunlara farklı bir pencereden bakmalarını sağlamak, farkındalıklarını arttırmak, çözüm yollarını bulmalarını sağlamak ve hayata geçirmelerinde destek olmaktır. İlişki çatışmaları, birbirlerini anlama, duygularını fark etme, dinleme, kabul etme, problem çözme becerileri geliştirir.

Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı aile üyeleri arasında ortaya çıkan sorunların, aile bireylerinin ya da bir kaç aile bireyinin katılımı ile aile danışmanı eşliğinde çözümlenmesi, var olan sorunların ortadan kaldırılarak aile içindeki iletişim, kurallar, roller, yakınlık, anlayış, güven, otokontrol, problem çözme gibi temel öğelerin geliştirildiği yardım sürecidir.
Aile danışmanlığı, rahat ve güven verici bir ortam sağlayarak üyelerin hem kendilerini hem de birbirlerini tanımalarını, birbirleri ile açık ve içten bir iletişim kurarak sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olmaya çalışır.

Cinsel Danışmanlık

Bireylerin ilişkilerinde yaşadıkları cinsel sorunların çözülmesi adına sunulan hizmettir. Çiftlerden birisinin cinsel sorunu olduğunda, bu durum iki taraf için de sorun olabilmektedir. Cinsel danışmanlık ise bu sorunların giderilmesinde anahtar role sahiptir. Cinsel İşlev Bozuklukları: Cinsel İstek Bozuklukları; Azalmış cinsel istek bozuklukları, cinsel tiksinti bozuklukları. Cinsel Uyarılma Bozuklukları; Kadında cinsel uyarılma bozukluğu, Erkekte sertleşme bozukluğu. Vajinismus, ağrılı cinsel birleşme, erken boşalma, geç boşalma, disparoni, orgazm bozukluğu. Cinsel Kimlik Bozukluğu

Bağımlılık Danışmanlığı

Kişinin kendini anlaması, farkındalık kazanmasını, bağımlılık nedenlerinin araştırılmasını ve ilgili etkenlerin ortadan kaldırılmaya çalışılmasını, maddelerin etkilerini tanımasını, tekrar kullanmaya başlamasının engellenmesi, dış dünyaya karşı kendisini hazırlamasını sağlamaya yöneliktir.
Madde kullanma isteğiyle başa çıkma, değişim için kararlılığının sağlanması, sorun çözme yetilerinin geliştirilmesi, riskli durumların tanınması,çözüm üretme ve reddetme becerilerinin geliştirilmesini içerir.