Bilişsel – Davranışçı Terapi

Günümüzde en çok tercih edilen terapi modellerinden biridir. Kısa süreli, ” şimdi ” odaklı, mevcut sorunları çözmeye, işlevsiz düşünce ve davranışları değiştirmeye yöneliktir.

DUYGU ODAKLI ÇİFT TERAPİSİ

Duygu Odaklı Çift Terapisi, temelleri Bağlanma Teorisine dayanan, kısa süreli bir terapi yöntemidir. Ağırlıklı olarak çift terapisinde kullanıldığı gibi, aile ve bireylerle yapılan terapide de uygulanan bir yöntemdir. Çiftlerin içinde bulundukları sıkıntıları, temelde yaşadıkları duygulara dayanarak çözmeyi hedefler.

Çözüm Odaklı Terapi

Bu terapide amaç kişinin iç kaynaklarını harekete geçirerek çözüme yönelik kısa sürede ulaşması hedeflenir. ‘Sorun’a odaklanan geleneksel terapi yöntemlerinin aksine, çözüm odaklı terapide ‘çözüm’e odaklanan yaratıcı bir yaklaşımdır.

Psikolojik Testler

Psikolojik testler, bireylerin duygu, düşünce, ilgi, tutum, kişilik özellikleri, yetenek ve davranışları gibi standart koşullar altında gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.