Psikolojik Danışmanlık Nedir?

Psikolojik Danışmanlık sürecinde, ilgili psikolog ile birlikte; kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen ruhsal, bedensel ve ilişkisel yakınmaları üzerinde çalışılabilir.

Bununla birlikte kişinin bir psikologtan psikolojik destek alması için herhangi bir yakınması ya da tanısı olması şart değildir.
Kişi; yalnızca kendini ve ruhsallığını keşfetmek, ruhsal dinamiklerinin günlük yaşamına yansımalarını daha iyi anlamlandırmak ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak gibi amaçlarla da psikolojik destek almak için ilgili uzmanlara başvurabilir.

Psikolojik Danışmanlık süreci; kişiyi rahatsız eden duygu, düşünce ve davranışların izlerini sürerek bunlara neden olan ruhsal süreçleri yeniden yapılandırmayı amaçlayan bir onarımdeğişim ve gelişim sürecidir. Bu süreçte danışana, ruh sağlığı alanında ilgili eğitimlerini tamamlamış bir uzman psikolog eşlik eder.

Psikolog ile danışanın birlikte belirlediği gün ve saatlerde gerçekleştirilen danışmanlık seanslarının sıklığı ve süresi ilgili psikoloğun çalışma ekolüne göre farklılık göstermektedir. Danışmanlık sürecinin verimli ilerleyebilmesi adına seanslara katılım oldukça önemlidir.

Bu sürece, psikolog ile danışan arasında kurulan güven , kabul ve gizlilik ilkelerine dayalı ilişki temel oluşturur. Bu ilişki çerçevesinde seans odası, danışana ait öznel bir alan sağlar.

İnsanın bir köşeye sakladıkları keşfetmekten korktuklarıdır aslında. Bu süreçte psikolog, fark edilmeyenlere işaret eden kolaylaştırıcı bir eşlikçidir. Gördüklerini alır, anlamlandırır, harmanlar ve danışana sunarak onu detaylar üzerinde düşünmeye sevk eder.

Hayatın beraberinde getirdiği kimi problemlerin üstesinden gelmek oldukça kolayken kimileriyle başa çıkmak zorlayıcı olabilir. Bu gibi zorlayıcı durumlarda günlük yaşamdaki işlevsellikte (iş, okul, sosyal ilişkiler vb.) yaşantılanan düşüşler , psikolojik destek alma ihtiyacına işaret eder.

Bununla birlikte erken çocukluk dönemi yaşantılarının da deneyimlenen ruhsal sıkıntılardaki rolü büyüktür. Kişi erken dönem yaşantılarını içselleştirir ve içselleştirdiği bu yaşantılar ileriki yaşamındaki ilişki örüntülerini oluşturur. Dolayısıyla kişinin, hayatında yinelenen ve ona zarar veren örüntüler gözlemlediğinde psikojik destek almak için bir ruh sağlığı uzmanına başvurması faydalı olacaktır.