Psikolog

“Psikoloğa mı Gitmeliyim Yoksa İlaç mı Kullanmalıyım?”

Psikolojik destek ya da ilaç almayı seçmek ebedi bir ikilemdir. Fakat gerçek şudur ki psikoterapi ilaçlara kıyasla daha kalıcı sonuçlara sahiptir. Bunun nedeni terapide danışana başa çıkma becerilerinin öğretilmesidir. İlaçların aksine psikoterapi bağımlılık yapıcı değildir.

İyileştirme metodunun seçimi mevcut bilimsel kanıtlara ve danışanın bu yöntemleri denemeye ve sürdürmeye istekli olmasına dayanmalıdır.

Psikiyatrlar; tıp fakültesi mezuniyetlerinin ardından 4 yıllık psikiyatri uzmanlığını tamamlamış, ruhsal hastalıkların fizyolojik temellerine odaklanan ve ilaç yazma yetkisine sahip hekimlerdir. Psikologlar ise üniversitelerin Fen-Edebiyat fakültelerinde 4 yıllık “Psikoloji” eğitimini tamamlamış, insanlarda var olan sağlıksız duygu, düşünce ve davranışların altında yatan nedenleri konuşarak çözümlemek üzere çalışan ruh sağlığı uzmanlarıdır. Dört yıllık lisans eğitimlerinin üzerine 2 yıllık yüksek lisans eğitimini tamamlayan psikologlar “Uzman Psikolog” ünvanını alırlar.

Her iki meslek grubunun odak noktası insanların duygu, düşünce ve davranışlarını anlamlandırmak olsa da, psikologlar ve psikiyatrlar aldıkları eğitim ve ruhsal problemlere uyguladıkları yaklaşım noktasında birbirlerinden ayrılırlar.

Psikologların odak noktası davranışlardır. Şöyle örneklendirelim; kendinizde depresyon belirtileri olduğunu düşünüyor ve yataktan kalkmakta bile zorlanıyorsanız psikoloğunuz bu duruma neden olabilecek davranışsal alışkanlıklarınızı öğrenir, altta yatan negatif duygu ve düşünceleri açığa çıkartarak sizde farkındalık oluşturmaya çalışır.

Psikiyatrlar ise tıp eğitimlerinin ışığında ruhsal hastalıklara neden olabilecek biyolojik ve nörokimyasal etkenlere odaklanırlar. Misal; yaşadığınız depresyon belirtileriyle ilgili bir psikiyatr ile görüştüğünüzde, psikiyatrınız “depresyon” tanısı koymadan önce bu belirtilere neden olabilecek vitamin eksikliği, tiroid problemi gibi altta yatan farklı sağlık sorunları olup olmadığını araştırır. Altta yatan farklı bir sebep bulunmadığı takdirde teşhisi koyar ve genellikle ilaç tedavisine yönlendirir.

Hem psikologlar hem de psikiyatrlar karşılıklı güven ve gizlilik prensibiyle ruh sağlığınızı geri kazanabilmeniz için çalışan uzmanlardır ve ihtiyaçlarınızı anladıktan sonra sizi en doğru şekilde yönlendireceklerdir.

İnsanların zihninde ilaçla mı psikoterapiyle mi iyileşecekleri konusunda bir karmaşa olabilir. Pek çok psikolojik rahatsızlığın giderilmesinde ilaç tedavisi ve psikoterapinin birleşimi tek başına kullanılmalarından çok daha iyi sonuç verir. Bu, danışan ve terapistin alacağı ortak bir karardır.

Psikoterapi ve ilaç tedavisi birbiri için seçenek oluşturan sağaltım yöntemleri değildir; bilakis birbirini tamamlayan ve hatta bazı durumlarda birlikte uygulanması gereken metotlardır. Günümüzde ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde esas sorun, ilacın mı yoksa psikoterapinin mi etkili olduğu değil; hangi kişide, hangi yöntemin, ne zaman uygulanacağı konusunda doğru karara varmadır.

Uzm. Psikolog Işıl BEKTAŞ