Yazı Yazmak Terapidir

tarihinde yayınlandı

Günlük tutmak, bazı insana çocukça görünür veya bazısının gözünü korkutan bir şeydir. Ancak günlük tutmanın duygusal ve zihinsel sağlığımız için inanılmaz faydaları vardır. Aşağıda bu faydalardan 10 tanesini sizler için […]

Değişken Ruh Halleri

tarihinde yayınlandı

Nedir bu ruh hali denilen şey? Öncelikle duygu ile ruh hali arasındaki farkı anlamamız gerekiyor. Duygular; genel olarak fizyolojik ve bilişsel öğelere sahip ve davranışı etkilemeye dair duyumlardır. Duygular çabuk […]

Sıkı Can İyi Mi Gerçekten?

tarihinde yayınlandı

Araştırmalar, can sıkıntısının insan sağlığını olumsuz etkileyen, hatta ömrü kısaltan rahatsız edici bir durum olabileceğini gösteriyor. Can sıkıntısı günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur. Can sıkıntısından muzdarip olan kişiler genellikle […]

Zihin Okuma Nedir?

tarihinde yayınlandı

Zihin okuma karşıdaki kişinin davranışlarından yola çıkarak onun zihninden geçenler hakkında varsayımlarda bulunmaktadır. Bu varsayımlar çoğu kez negatif yöndedir. Zihin okuma yapan kişi karşısındaki kişiden herhangi bir bilgi alma yoluna […]

Hobi Deyip Geçmeyin

tarihinde yayınlandı

Boş zamanlarımızda ne yaptığımız bizim en kişisel, en özgür tercihlerimizdir. İnsanın boş zamanlarında ne yaptığı, onu anlatır. Boş zamanlarında boş oturan insanlara, boş zamanlarında ne yaptıkları sorulduğunda “Aslında son günlerde […]

Aşırı Düşünmek De Bir Hastalık

tarihinde yayınlandı

Aşırı düşünen kişiler yalnızca hayatlarını düşünmek için kelimeler kullanmazlar. Bazen düşündükleri şeyleri görüntülerle de birleştirirler. Ne yazık ki her iki durumda da her şeyi gözden geçirme eğilimleri onları üretken olmaktan […]

“Çocukluğuna İnelim”

tarihinde yayınlandı

Bir yetişkin olarak bizim bugün tüm davranışlarımız, düşüncelerimiz ve algılarımız çok eskilerden, çocukluk dönemimizden mirastır. Yetişkinlikte yaşadığımız, çözemediğimiz pek çok sorunun, hoşumuza gitmeyen taraflarımızın, tekrar eden davranış örüntülerimizin, kısırdöngülerimizin nedeni […]

Yemek Seçen Çocuklar

tarihinde yayınlandı

Beslenme konusunda ailelerin karşılaştığı en sık problem çocuklarının yemek seçmesidir. Çocuğunuz yemek seçiyorsa, ona sağlıklı ve dengeli bir beslenme alış­kanlığı kazandırmak oldukça zordur. Çocukluk, insan yaşamında diğer tüm alışkanlıkların kazanıldığı […]

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

tarihinde yayınlandı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), son derece önemli akademik, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabilen ve olumsuz etkileri yaşam boyu sürebilen bir hastalıktır. DEHB sorunu yaşayan kişiler, dürtüsel davranışlarını kontrol […]

Sağlıklı Baba-Çocuk İlişkisi Nasıl Olmalı?

tarihinde yayınlandı

Geleneksel ataerkil yaklaşımda babaların çocuklarına karşı birebir sorumlulukları yokken günümüzdeki babalar annelerle eşit sorumluluklar almaktadır. Geleneksel ataerkil yaklaşımda babalar otoriter, sevgisini göstermeyen, uzak ve soğuk, bir yandan koruyucu, kollayıcı ve […]