Psikolog

Değişken Ruh Halleri

Nedir bu ruh hali denilen şey? Öncelikle duygu ile ruh hali arasındaki farkı anlamamız gerekiyor. Duygular; genel olarak fizyolojik ve bilişsel öğelere sahip ve davranışı etkilemeye dair duyumlardır. Duygular çabuk oluşur ve çabuk yok olurlar. Örneğin gergin geçen bir toplantıda aklımızdan geçen düşüncelerin eşliğinde hızla öfke, hayal kırıklığı, üzüntü ve şaşkınlık duygularını art arda yaşayabiliriz.

Ruh hali ise; uzun süreli ve yaygın olan ve belirginleşmesi halinde kişinin davranışlarını ve dünyayı algılayış biçimini önemli ölçüde etkileyen duyguların bileşimidir. Hangi duyguları sıkça yaşıyorsak onun getirdiği ruh haline bürünürüz. Örneğin öfke duymayı bir alışkanlık haline getirmişsek sinirli,

mizah duygusunu sıkça yaşıyorsak neşeli ruh haline sahip olma ihtimalimiz yüksektir.

Ruh halinin çıkış noktası duygular olduğuna göre, olumsuz duyguların olumsuz ruh haline sebep olduğu bir gerçektir. Olumsuz duygular ise bize kendimizi kötü hissettiren kin, nefret, iğrenme, kıskançlık gibi güçlü duygulardır.

Ruh halinizin değişmesi o anki duygunuzun değişmesidir. Farklı şekillerde ve kısa süre içinde duygularımız iyi veya kötü yönde değişir.

Her şeyden memnun iken bir anda gergin ve öfkeli olabiliriz veya bunun tam tersi de olabilir. Eğer bu durum alışkanlık olursa kişinin kişisel, sosyal ve meslek hayatını etkileyecek duygusal bir istikrarsızlığa yol açabilir.

Duygularımızın şartlara ve bizim iç halimize göre değişkenlik göstermesi sağlıklı bir durumdur. Kötü şeyler yaşanırken kötü hissetmek depresyon olmadığı gibi, iyi şeyler yaşanırken mutlu ve heyecanlı hissetmek de mani değildir.

Bazı kişiler, hayatı kendi belirledikleri kurallar doğrultusunda yaşarlar. Bu kişiler, nefislerinin o anki istekleri doğrultusunda, kolaylıkla bu kurallarından taviz verebilmektedirler. Çünkü hayatlarına yön veren, kişiliklerinde süreklilik göstermelerini sağlayan bir yol göstericileri yoktur. Bundan ötürü kişilikleri çoğu zaman değişkenlik gösterebilmektedir. Örneğin beş dakika öncesine kadar oldukça sakin olan kişinin kapıları çarpması, taşkınlık içeren hareketler yaparak çevresindeki insanlara çıkışması, bağırıp çağırması veya biraz önce mutlu olduğunu ifade ederken birden ağlamaya başlaması bu kişilerin en belirgin kişilik özellikleridir.

Ruh hali, kişinin yaşam performansını birebir etkileyen unsurlardan biridir. Ruh halini etkin bir şekilde yönetebilenlerin iş hayatında daha başarılı oldukları aşikâr. Ruh halini yönetebilme becerisi aynı zamanda, iç motivasyonumuzu korumamız ve daha mutlu bir yaşam sürdürebilmemizde de büyük etken.
Şayet ani duygu değişimlerini kontrol etmeyi ve etkili bir şekilde baş etmeyi öğrenirsek günlük ve sosyal hayatta çok faydasını görürüz.

Uzm. Psikolog Işıl Bektaş